Dostupné jsou tyto průzkumy:

Kontaktujte prosím Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (info@drogy-info.cz) pro další pomoc.