Data 2023 - Testování na infekční nemoci v nízkoprahových zařízeních


Vážené kolegyně a kolegové,

podobně jako v minulých letech bychom vás chtěli požádat o spolupráci při monitorování výsledků testování na infekční onemocnění v nízkoprahových programech. Prosíme o uvedení informací o všech testech provedených ve službě, nikoliv např. jen části, na níž byla využita dotace od Úřadu vlády.

Prevence, včasné zachycení případů a léčba infekcí spojených s užíváním drog jsou velmi důležitou součástí ochrany veřejného zdraví. Vámi poskytnuté údaje budou využity ve Zprávě o nelegálních drogách v České republice v r. 2024, budou podkladem pro spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho složkami (SZÚ, ÚZIS) a výsledky jsou také součástí pravidelných hlášení ČR pro Evropskou agenturu pro drogy EUDA (dříve Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti - EMCDDA), Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) a pro Organizaci spojených národů (UNAIDS, UNODC).

 

Průzkum je zaměřený na výsledky testování na infekční nemoci v  nízkoprahových programech pro lidi užívající drogy za rok 2023.

Otázky se týkají počtů provedených testů a charakteristik klientů, kteří byli testováni na vybrané infekční onemocnění (HIV, žloutenky typu B a C, syfilis) v průběhu kalendářního roku 2023.

V závěru dotazníku jsou otázky obecně zaměřeny na způsob testování v zařízeních a doplňující otázky.

Aplikace umožňuje uložit si pod heslem nedokončený dotazník a později se k němu po zadání hesla vrátit. Povinné otázky jsou označeny hvězdičkou. Pokud byste měli jakékoliv otázky k dotazníku, kontaktujte, prosím, kolegyni Barboru Orlíkovou, orlikova.barbora@vlada.cz. Průzkum bude ukončen v pátek 9. srpna 2024.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme hezké léto.

Mgr. Pavla Chomynová, vedoucí NMS

Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D., pracovnice NMS