Data 2021 - Testování na infekční nemoci v nízkoprahových programech pro lidi užívající drogy


Vážené kolegyně a kolegové,

podobně jako v minulých letech bychom vás chtěli požádat o spolupráci při monitorování výsledků testování na infekční onemocnění v nízkoprahových programech, bez omezení na donora RVKPP (tedy prosíme o uvedení všech testů provedených ve službě ).

Prevence, včasné zachycení případů a léčba infekcí spojených s užíváním drog jsou velmi důležitou součástí ochrany veřejného zdraví. Vámi poskytnuté údaje budou využity ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2022, budou podkladem pro spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho složkami (SZÚ, ÚZIS, Hygienická služba) a výsledky jsou také součástí pravidelných hlášení ČR pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) a pro Organizaci spojených národů (UNAIDS, UNODC).

 

Průzkum je zaměřený na výsledky testování na infekční nemoci v  nízkoprahových programech pro lidi užívající drogy za rok 2021.

Otázky se týkají počtů provedených testů a charakteristik klientů, kteří byli testováni na vybrané infekční onemocnění (HIV, žloutenky typu B a C, syfilis) v průběhu kalendářního roku 2021.

V závěru dotazníku jsou otázky obecně zaměřeny na způsob testování v zařízeních a doplňující otázky.

Aplikace umožňuje uložit si pod heslem nedokončený dotazník a později se k němu po zadání hesla vrátit. Povinné otázky jsou označeny hvězdičkou. Pokud byste měli jakékoliv otázky k dotazníku, kontaktujte prosím kolegyni Kateřinu Grohmannovou, grohmannova.katerina@vlada.cz. Průzkum bude ukončen v pátek 19. srpna 2022.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme hezké léto.

Pavla Chomynová, vedoucí NMS