Průzkum problematiky hazardu v městech a obcích


Vážení kolegové,

obracíme se navás s prosbou o spolupráci při sběru dat, která budou jedním z podkladů pro vypracování zprávy o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014, kterou zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR podle usnesení vlády č. 746 ze dne 15. září 2014. Na sběru dat a poslytování podkladů se podílí pracovní skupina pro monitorování hazardních her, jejímiž členy jsou všechny relevantní subjekty, cčetně zástupce Svazu měst a obcí.

Zprávu za rok 2013, která byla vůbec první podbrobnou analýzou stavu v oblasti hazardního hraní v ČR, najdete na:

http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/hracstvi/hazardni_hrani_v_ceske_republice_a_jeho_dopady .

Termín hazardní hraní nebo hazardní hra je v tomto dotazníku používán jako označení pro všechny typy organizovaných hazardních her, jejichž provozování v ČR v současnosti reguluje zákon č. 202/1990 SB., o loteriích a jiných podobných hrách. V dotazníku je použito několik zkratek: OZV = obecně závazná vyhláška, MF = Ministerstvo financí ČR.

Vzhledem k povaze získávaných dat prosíme, aby dotazník vyplnil/a starosta/tka obce či radní zodpovědný/á za bezpečnost nebo sociální politiku, popř. funkcionář/ka obecního/městského/magistrátního úřadu zodpovědný/á za tyto oblasti.

Děkujeme za spolupráci.

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

www.drogy-info.cz

 

V připadě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na kontaktní ososbu: Mgr. Zdeněk Rous, Tel: (+420) 725 001 926, e-mail: rous.zdenek@vlada.cz

 

 

Nyní bude spuštěn dotazník "Průzkum problematiky hazardu ve městech a obcích"

Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 10 minut času. Děkujeme!

 

POZN::

Pokud je nutné vyplňování dotazníku přerušit, můžete tak učinit  tlačítkem "Obnovit později", tím dojde k uložení již zadaných odpovědí a k dokončení dotazníku se později vrátíte na základě hesla-k utvoření hesla Vás systém vyzve automaticky.

Vyplněný dotazník se ukončuje a definitivně odesílá tlačítkem "Odeslat".

Upozornění: Tlačítko "Ukončit a vyčistit průzkum" vymaže všechny Vaše dosavadní odpovědi, aniž by se dotazník uložil či odeslal.